Phiên bản android | Tải go88 về android


CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI SƠN THANH

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI SƠN THANH

Chuyển đổi số tại Sơn Thanh

Với Sơn Thanh, chuyển đổi số là một nhu cầu tự nhiên, phát sinh theo sự phát triển của doanh nghiệp. Sơn Thanh đã định hướng chuyển đổi số từ rất lâu trước khi Covid xảy ra. Nhưng tới 2019 Sơn Thanh mới bắt đầu chính thức sử dụng các phần mềm quản lý công việc như Base.vn, đồng thời tự phát triển các phần mềm riêng. Điều này đã phát huy rất hiệu quả trong 2 năm 2020 và 2021, khi dịch Covid bùng phát tại Việt Nam.

Hành trình chuyển đổi số mà Sơn Thanh đã trải qua có rất nhiều khó khăn. Sơn Thanh đã vượt qua được bằng những nỗ lực cao độ. Quan trọng nhất là sự quyết tâm thực hiện của cả bộ máy doanh nghiệp. Khó khăn khi thực hiện chuyển đổi số là khá nhiều. Nhưng có vẻ lớn nhất là thuyết phục đội ngũ thấy được và tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số. Bởi chuyển đổi số không đơn giản chỉ là thay vì dùng Excel thì chuyển sang dùng 1 app/ website nào đó mà phải bắt đầu từ thay đổi tư duy, thay đổi quy trình làm việc cũng như cách thức tổ chức công việc. Việc này đòi hỏi một khoảng thời gian để xây dựng lại văn hóa doanh nghiệp và rất nhiều việc liên quan.

Đến nay, sau thời gian hệ thống hóa, thu thập và làm giàu dữ liệu, Sơn Thanh chuyển sang bước tìm cách khai thác (data mining) dữ liệu này. Dựa trên việc phân tích được các thông tin đã thu thập, Sơn Thanh sẽ đưa ra được các định hướng, chính sách phù hợp giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh hơn trong tương lai.

Sơn Thanh tự tin mình sẽ chuyển đổi số đúng nghĩa, thực sự mang lại hiệu ứng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.