Phiên bản android | Tải go88 về android

ALCの設計と建設
Thiết kế thi công ALC

Thiết kế bản vẽ thi công ALC:

ALC là vật liệu công trình được dùng pổ biến cho các công trình cao tầng tai Nhật. bộ phận liên qua của Sơn Thanh có khả năng thiết kế dữ liệu gia công và bản vẽ thi công ALC cho các bộ phận công trình.

Phần mềm chuyên dụng là @panel.

Đối tượng khách hàng là các công ty thi công.